Apping slavery

Digitale module voor het voortgezet onderwijs bij Mapping Slavery – een project waarbij de sporen van slavernij in Nederland letterlijk op de kaart worden gezet. Opdracht: Kosmopolis Utrecht. Uitvoering met Dineke Stam (IMHP) en docenten. Gereed: 2018.

Het Amsterdam van Anne Frank

Ontwerp van een route door Amsterdam langs plekken die voor Anne Frank belangrijk waren. Doelgroep: VO 1-3. Opdracht: Anne Frank Stichting. Uitvoering met Dineke Stam (IMHP).

Kind aan de ketting – opgroeien in slavernij

Lesboek geschreven in opdracht van NiNsee (2009), met docentenhandleiding, lessuggesties en opdrachten.

Homolesbiopschool

Een module over seksuele diversiteit, over beelden van mannen en vrouwen. Doelgroep: docenten en studenten van de pabo. Opdracht: IHLIA, Amsterdam. Ontwikkeld met Els Schellekens (Bureau ELS).

Lespakket bij strip De Terugkeer (oorlogsjaren Indonesië)

Opdrachten voor onderbouw VO, docentenhandleiding en kennistoetsen. Ontwikkeld met Els Schellekens (Bureau ELS), in opdracht van Ruud van de Rol en Eric Heuvel.

Lesmateriaal bij Anne & Goebbels, theatervoorstelling

Voor bovenbouw VWO. Over propaganda en de Tweede Wereldoorlog. Opdracht: Stichting De Confrontatie, 2010. Ontwikkeling met Els Schellekens (bureau ELS). Digitaal lesmateriaal (niet meer online).